Alzheimer Polska

W związku ze zmieniającymi się w sposób dynamiczny zewnętrznymi i wewnętrznymi warunkami funkcjonowania organizacji alzheimerowskich w kraju koniecznym stało się podjęcie przez ruch alzheimerowski niezbędnych działań z tym związanych. Dlatego też zwołany został w styczniu b.r. Nadzwyczajny Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich, na którym podjęto decyzję o powołaniu związku stowarzyszeń Alzheimer Polska i jest to jedyny reprezentant ruchu alzheimerowskiego w Polsce.