O fundacji

Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera to organizacja pozarządowa, która powstała po osobistych doświadczeniach w opiece nad chorą na Alzheimera.

Naszą misją jest wsparcie opiekunów w opiece nad chorymi oraz propagowanie wiedzy na temat choroby, diagnostyki, sposobów leczenia i opieki nad chorymi na Alzheimera i Demencję.

Fundacja KTOTO nie zawęża swojej działalności tylko do chorych i opiekunów na Alzheimera i Demencję. Skupiamy się również wokół seniorów, ich życia codziennego, wszelkiej aktywności, odpowiedniej diagnostyki, która pozwali na wcześniejsze zaobserwowanie zmian czy objawów choroby i jej spowolnieniu.

Statut Fundacji ukierunkowany jest na działalność wspierającą, pomocy społecznej, edukacyjną, tworzenia grup wsparcia. Fundacja realizuje działalność w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy. Zorganizowała i prowadzi grupę wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera. Przeprowadziliśmy już ponad 40 spotkań grup wsparcia.

Dla opiekunów realizowany jest program wsparcia psychologicznego, zajęcia motywujące, program informacyjny, spotkania z ekspertami. Natomiast dla chorych prowadzone są zajęcia z arteterapii, ćwiczenia opóźniające proces zapominania w chorobie. Należy podkreślić, że wszystkie zajęcia realizowane przez naszą Fundację są bezpłatne i przygotowywane w oparciu o autorskie pomysły. Fundacja przez 2 lata społecznie współtworzyła, cykliczny program radiowy w Radiu Opole pt. „Akademia Życia – radiowa grupa wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera”. Jesteśmy pomysłodawcami autorskiego projektu szkoleń wraz z warsztatami „I Opolska Akademia opiekunów, rodzin, wolontariuszy i kadry osób chorych na Alzheimera” oraz programu „Partner w demencji”. Był to cykl bezpłatnych szkoleń wraz z warsztatami dla członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji niepełnosprawnych z powodu choroby Alzheimera, demencji. W wyniku projektów w woj. opolskim zostało przeszkolonych ponad 500 osób. Z okazji Światowego Dnia Osób Chorych na Alzheimera zrealizowaliśmy projekt „Pamiętaj o mnie”, w ramach którego przeprowadziliśmy badania przesiewowe MMSTE dla grupy 60 osób 60+ oraz cykl seminariów poświęconych tematyce opieki nad osobą starszą zależną z powodu choroby Alzheimera, demencji. Fundacja prowadzi również badania świadomościowe na temat chory Alzheimera, demencji. Fundacja jest obecnie realizatorem innowacyjnego projektu „Alzheimer i Ja – Razem Zrozumiemy”. Od 2018 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i zbierany 1 % planujemy przeznaczyć na rehabilitację chorych i pomoc opiekunom.